05. 09. 2014

Dechová meditace

Tuto meditaci si můžete udělat kdykoli – když budete někde čekat, když pojedete tramvají, když budete ve výtahu apod. Samozřejmě, že také lze dělat v tichu a klidu a pak má silné účinky. Ale také pomáhá v napjatých či stresových situacích. Dech je s námi neustále a je pro nás branou do přítomného okamžiku, mostem k našemu tělu, k vesmíru. Takže kdykoli si vzpomenete a máte chviličku zaměřte se na svůj dech. Díky této meditaci také mnoho lidí dosáhlo osvícení. Je základní technikou, kterou používal Budha.

„Vyzkoušej to. Najednou ti to dojde – můžeš to získat, už to tam je. Nemusí se nic dodávat tobě ani do tvých struktur – už to tam je. Vše tam již je, kromě určitého uvědomění. Tak jak na to? Nejdříve si uvědom, jak přichází dech dovnitř. Pozoruj to. Zapomeň na vše, jen pozoruj přicházející dech – celou cestu dovnitř.

Když se dech dotkne tvých nosních dírek, ciť ho tam. Pak nech ať se dech pohybuje dovnitř. Pohybuj se s dechem naplno vědomě. Když jdeš dolů, dolů, dolů s dechem, ať ti dech neunikne. Nejdi napřed a neopožďuj se. Jen jdi s ním. Pamatuj si toto: nech napřed a nenásleduj jej jako stín: pohybuj se současně s ním.

Dech a vědomí by se měli stát jedním. Dech jde dovnitř – ty jdeš dovnitř. Jedině pak bude možné dostat se do okamžiku mezi dvěma dechy. Nebude to jednoduché. Jdi dovnitř s dechem, pak jdi ven s dechem: dovnitř – ven, dovnitř – ven.

Druhá část této meditace – zaměření se na mezeru mezi dvěma dechy – bude následovat automaticky. Když budeš cvičit uvědomění dechu, najednou jednoho dne aniž to budeš vědět se dostaneš do intervalu mezi. Neboť tak, jak se tvé vědomí stane intenzivní a pozorné, tvá pozornost bude v závorkách – celý svět bude vně závorek – jen přicházející a odcházející dech se stane světem, celou arénou pro tvou pozornost. Najednou budeš cítit pomlku, kde není žádný dech.

Pokud se pohybuješ přesně s dechem, tak když tam není dech, jak bys sis to nemohl uvědomovat? Najednou si uvědomíš, že tam není dech. Přijde chvíle, kde budeš cítit, že dech ani nepřichází ani neodchází. Dech úplně ustal. V tom zastavení – požehnání."

Osho: Kniha tajemství

Pokud byste se chtěli prožít skupinu zaměřenou na práci s dechem nabízíme:

pětidenní kurz: Dech -zdroj živosti a celistvosti,

výcvik: Dech existence