Od karmy do vědomí

Lektor: Bhagat

Je těžké prokázat, jestli minulé životy existují. I přesto se objevují obrazy, vzpomínky a pocity z předchozích životů. Opakujeme vzorce nebo se chováme na základě strachu a utrpení, které jsme nerozpustili nebo neintegrovali. Na této skupině si budeme tyto vzorce a impulzy uvědomovat, abychom je mohli odevzdat a opustit. Použijeme hypnózu a práci s dechem pro uvedení do regrese, abychom se mohli fyzicky a emocionálně napojit na tyto prožitky. Díky tomu může naše tělo uvolnit energie, které v sobě z těchto životů nese.

V různém období našeho života se zabýváme různými tématy: porod, dětství, adolescence, dospělost, vztahy mezi muži-ženami, peníze, práce, seberealizace, vztah ke svému tělu, zdraví, zkušenosti se smrtí, násilí, energetické vzorce; jak ovlivňují témata z našich minulých životů naše tělo dnes; jak dále tato témata ovlivňují naši energii, naše čakry. Uvědomění obsahů těchto témat oslabuje jejich moc.


I bez konceptu reinkarnace je zřejmé, že nedokončené věci z minulosti zůstávají uvnitř nás a jdou s námi jako zátěž v batohu, se kterým pak putujeme životem. Je to nejvíce vidět, když se lidé potkají se smrtí. Potřeba dokončovat, uznat, odpustit a nechat odejít se stává silnější a silnější. Pokud se o toto staráme již během života, učíme se, jak si zpracovávat témata. Pokud se o to nestaráme, pokud se nenaučíme, jak si zpracovávat věci během života, pak budeme zahlceni, když přijde smrt a prostě se utopíme v nevědomí a všechna nedořešená témata si vezmeme s sebou do smrti a dál.

Nezávisle na tom, jestli minulé životy existují anebo ne, máme uvnitř sebe obrazy. To jestli tyto obrazy pocházejí z kolektivního nevědomí, z minulých životů či z jiného zdroje je vlastně sekundární.

Obrazy, které v sobě nosíme, nám dávají přímou a jedinečnou možnost pracovat s hlubokými tématy, které nezávisí na našich životních zkušenostech, na našem dětství, na porodu apod. Začínáme vidět vzorce, chování, postoje k tělu, ke vztahům, penězům, práci, lásce, sexu a mnohému dalšímu. Když uvidíme tyto vzorce, to nám pomůže neopakovat je dál nevědomým způsobem.

Toto odpovídá jednomu objevu v moderní hlubinné psychologii: Hluboko v nás máme velkou potřebu stabilních objektů a stabilních vztahů v životě. To nám pomáhá mít stabilní pocit naší identity. Zároveň náš moderní svět překypuje informacemi a vstupy pro naše smysly. K tomu, abychom uspokojili naši hlubokou potřebu stabilní identity, máme tendenci držet se a opakovat struktury a vzorce chování. Takto chyceni v opakování, je pro nás těžké být tady a teď a chovat se spontánně, opravdu inteligentně, láskyplně a radostně.

Pomocí práce s tělem, meditací a pochopení může světlo vědomí rozpouštět tyto staré vzorce.


Pro tento proces velmi pomáhá praxe meditace Prati prasav.

O vlivu minulého života se můžeme také dočíst u Osha.


„Člověk, který jde zpět odevzdává minulost. Pak minulost již není aktivní, pak minulosti již nemá nad ním vliv a tak je minulost dokončena. Minulost již nemá místo v jeho bytí. A když minulost již nemá místo ve tvém bytí – jsi otevřen přítomnosti, nikdy ne před tím. Potřebuješ prostor – a minulost je natolik uvnitř – skládka mrtvých věcí. A pak není prostor k tomu, aby mohla vejít přítomnost."

Osho: Yoga: Alpha a omega.

„Je velký rozdíl mezi vzpomínáním na minulý život a znovu prožíváním ho. Pokud už jen to, že si mysl vzpomene, může léčit psychologická zranění, dokážeš určitě pochopit, že prožití minulého života nejen odstraní mentální onemocnění, ale také odstraní temnotu kolem tvého bytí. Dá ti to nejen mentální zdraví, ale i duchovní růst.

Ale pamatuj, že nevykládáš žádné úsilí na to si vzpomenout na minulý život. Jen dovoluješ, aby se ti minulý život sám odhalil. Pocit, který přijde není vzpomínání, ale je to pocit znovuprožití. Znovuprožití minulých životů tě úplně očistí.“

OSHO: Zen: The Mystery and the Poetry of the Beyond