26. 12. 2015

Oshova meditace Kundalini

Meditace Kundalini je velmi příjemná odpoledne či večer. Po všech těch rozličných činnostech dne, které jsou zaměřeny navenek, nám tato meditace pomáhá nechat rozvířené energie dne si sednout a vrátit se zpět k sobě dovnitř. Pomáhá nám vytřást vše, co již nepotřebujeme, uvolnit napětí, rozpohybovat zatuhlá místa a dostat se zpět do svého těla a do jemnosti.

První dvě části Kundalini jsou opět aktivní s pohybem a druhé dvě části jsou klidné. Opět trvá jednu hodinu a byla k ní složena speciální hudba, která vás povede (můžete ji zakoupit online např. na www.osho.com nebo v iTunes nebo na CD v různých knihkupectvích, čajovnách). Tuto meditaci můžete dělat kdekoli (na rozdíl od Oshovy dynamické meditace). Když si dáte sluchátka, tak opravdu nebudete nikoho rušit.

Je velice vhodné tuto meditaci Kundalini kombinovat s Oshovou dynamickou meditací. Krásně se doplňují a vytvářejí prostor pro uvolnění stresu, napětí v těle i v psychice a tak k navrácení k naší podstatě.

Celá tato meditace je pozvánkou k tomu být naplno přítomen v daném okamžiku a zároveň neustále pozorovat a být bdělý.

První část (15 min): třesení

Postavte se uvolněně, chodidla na šířku ramen. Pomáhá si nejdříve vědomě projít tělo a uvolňovat místa, kde by mohlo být napětí (pamatovat i na kolena, pánev, záda, ramena, krk, čelist apod.) Když se ozve hudba, tak chvíli počkat a pozvat do svého těla jemné třesení, které vychází od chodidel a postupně stoupá celým tělem až k hlavě. Dopřát si na to čas a uvolňovat se do toho. Ze začátku je samozřejmě dobré do toho dát nějakou energii, ale postupně se tomuto třesení odevzdávat a nechat, ať to s vámi třese samo. Zároveň si můžete představovat, že vytřepáváte ze sebe vše, co již nechcete, nepotřebujete apod. V jemnosti a citlivosti. Oči můžete mít otevřené, zavřené či přivřené.

Druhá část (15 min): tanec

Druhou část poznáte podle toho, že se změní hudba. Zaposlouchejte se, naciťte se dovnitř sebe: „Jak se chce vaše tělo, vaše duše vyjadřovat pomocí pohybů v tanci?“ Dovolte svému tělu, ať se hýbe jak ono chce. Nechte se i překvapit něčím neobvyklým. Úplně se tomu odevzdejte, až se stanete tancem samotným. Opět oči můžete mít otevřené, zavřené či přivřené.

Třetí část (15 min): resonance

Zde je už hudba tišší a klidnější. Můžete stát anebo sedět. Je dobré mít rovnou páteř. Oči zavřené. Neděláte nic. Jste bdělí a pozorujete. Pozorujete vše co se děje kolem i uvnitř. Necháváte veškerou tu energii, která byla rozhýbaná v prvních dvou částech, ať si sama pomalu sedá.

Čtvrtá část (15 min): ticho

Vlastní fáze meditace. Všechny předchozí části byly vlastně jen přípravou na tuto část. Lehněte si, oči zavřené. Jste v úplném tichu a klidu, bez pohybů. Pozorujete vše, co se děje: myšlenky procházející vaší myslí, emoce, pocity, zvuky, obrazy. Cokoli co přichází. Cokoli, co odchází. Ničeho se nedržíte, nic neodmítáte.

Na konci ticha je zvuk gongu, takže budete vědět, kdy meditace končí.

(text by Sananda)


Meditace nemůže být zachycena, musíš ji dovolit, aby se stala sama, aby tě ona mohla chytit. Meditace není něco k dělání, meditace je něco, na co potřebuješ počkat. Je to něco, co přijde, co přijde samo. Je to jako vánek. Nemůžeš si ji přitáhnout, nemůžeš ji zvládnout anebo si ji objednat. Nemůžeš si objednat nic, co by bylo cenného. Objednané věci, jsou objednané.

Meditace není akce. Ty jen čekej. Uvolni se a čekej. Lehni si, sedni si anebo stůj – jak se cítíš dobře – a čekej na ni. Čekej, pozorný a brzy uslyšíš šepot, tiché kroky něčeho, co se přibližuje k tobě. Brzy uvidíš, že něco vstupuje do tvého srdce, tvé bytosti. Nemůžeš to vidět, ale ono to tam je. Můžeš to cítit. Je to jako vůně, která plní tvé nosní dírky. Je to jako světlo. Udržuj své okno otevřené. To jediné potřebuješ dělat – mít okno otevřené, aby když světlo vyjde a nebudou tam mraky a slunce bude stát vysoko, pak paprsky mohou vstoupit do tebe.

….

Tady, když děláš chaotickou meditaci anebo Kundalini anebo Nadabrahmu, toto ve skutečnosti nejsou vlastní meditací, jen se ladíš. Pokud jsi někdy viděl hudebníky klasické indické hudby hrát, pak víš, že první půl hodinu a to někdy i více, se věnují svým nástrojům. Budou točit kolíčky, uvolňovat či napínat struny a bubeník neustále kontroluje svůj buben – ať už je to dokonalé či ne. Půl hodiny se tomuto věnují. Toto není hudba, to je příprava.

Kundalini vlastně není meditace, je přípravou. Připravuješ svůj hudební nástroj. Když je připraven, pak stojíš v tichu. Pak začíná meditace. Pak tu jsi na plno. Probudil ses pomocí skákání, tance, dýchání, křičení – to vše jsou nástroje k tomu, aby ses stal více bdělý než obvykle. Když už jsi bdělý, pak čekání.

Čekání je meditací – čekání s plným vědomím. A když přijde meditace, sestoupí na tebe, obklopí tě, hraje kolem tebe, tančí kolem tebe, omývá tě, čistí tě, proměňuje tě. “

Osho: I say unto you, vol.2