< zpět

Všichni se bojíme smrti a snažíme se vyhnout faktu, že smrt je jistá. V naší společnosti je smrt tabu a to je velká škoda, protože nám to pak nedovoluje se připravit na umírání.

Tibeťané nám dali veliký dar: Bardo - techniky, které byly vyvinuty za účelem pomoci člověku v procesu umírání. Osho řekl, že Bardo je největším příspěvkem, který věnoval Tibet celému světu.

Pomocí vedených meditací a sdílení s ostatními ve skupině, budeme vnášet více světla do tématu smrti, do našich strachů s tím spojených a také, jak bychom mohli pomoci přátelům a členům rodiny v procesu umírání.

Pokud dokážeme zůstat uvolnění a pozorní v okamžiku naší smrti, naše smrt se může stát osvobozením. Bardo nám připomíná, že máme být tišší a prostě pouštět vše a zůstávat vědomí.

“Kdekoli budeš cítit smrt, ciť ji. Neutíkej. Smrt je krásná; smrt je největším tajemstvím, je tajemnější než život. Skrze život můžeš získat svět, nicotný svět - bezvýznamný, bezcenný. Skrze smrt můžeš získat věčnost. Smrt je branou.”

Osho

Související: