ShangriLa Osho Meditation Center
   
 

Shangri La, Osho meditační centrum

Program ke stažení zde zde

O naší práci
Zájem o člověka

Terapie a duchovnost nejsou rozdìleny, jsou to dvě strany téže mince. Terapie se zabývá mechanismy naší psychiky, osobnosti, zdraví a vztahù. Duchovnost nahlíží život jako jeden celek, hledá jeho smysl, dívá se na to, co ukazují Mistři, jež žili na této planetě. Oddìlování terapie od duchovnosti je obě poškozuje. Terapeuté se často duchovnosti obávají, protože nevìdí, co s ní. Nedá se vysvětlit. Nábožensky založení lidé mají strach z psychologie a terapie, protože ty mohou odebrat záhadnost jejich učením. Psychologie a náboženství však neoddělitelnì patří k sobě. Člověk žije materiální a duchovní život zároveň. Oba světy k nám patří a popírání jednoho z nich znamená nemoc. Přijetí a žití obou znamená celistvost. Takový člověk je Zorba Budha - tančí, miluje, užívá si, pracuje a zároveň zná klid vnitřního světa a meditaci. Překračuje svou osobnost, aby se sjednotil s celým životem.

O čem jsou naše skupiny
Procesy ve skupinách vytvářejí rovnováhu mezi energií těla, srdcem a pochopením. Techniky, umožňující volný tok energie ve vašem těle jsou kombinovány s metodami, jež vytvoří prostor pro přijetí a lásku ve vašem srdci. Zároveň dochází k pochopení psychologických vzorcù ve vaší mysli. Některé skupiny se zaměřují na jedno téma, např. práce s Esencí, Umění zemřít, jiné jsou intenzivní cestou k tichu uvnitř (Mystická růže, Satori). Je to poznání sebe, ale jinou cestou než skrze naši mysl. Lidé Zenu o tomto říkají: “Ukaž mi svou tvář před narozením tvých rodičů”.

Naše skupiny nabízejí:
pochopení mechanismù v energii těla a psychiky
transformace a léčení staré bolesti
uvolnění toku energie
nalezení své síly, otevření se životu lásce a lidem
prožitek ticha a klidu
žití Tady a Ted´
podpora při převzetí zodpovědnosti za svůj život

Naše profesionální tréninky
jsou určeny tìm, kdo při své práci s druhými vyjadřují úctu a pozitivní přístup k člověku, životu a světu jako celku. Tìm, kdo chtějí do hloubky poznat sami sebe a být tím, co učí raději než poskytovat teorie. Tìm, kdo chtějí sdělet své životní zážitky a svou transformaci raději než mluvit o zkušenostech druhých.
Tréninky zahrnují psychologickou oblast našich životù, vzorce našeho těla i psychiky a také duchovní sféru.

Tréninky vedené lektory s mezinárodními zkušenostmi zahrnují všechny tři úrovně::
lektoři s mezinárodními zkušenostmi
terapeutické dovednosti včetně pochopení metodologie
úcta k jednotlivci a životu
přítomnost a láska jako léčivé aspekty ve všech metodách
meditace jako cesta k mentálnímu zdraví
setkání s tvořivými a inspirativními kolegy
výuka v podpůrné atmosféře v krásném místě obkloopeném přírodou

 


Sdílení vize
Je pro nás důležité žít společně a překlenout rozpor mezi “soukromým” a “pracovním” životem, stejně jako rozpor mezi duchovním a materiálním rozměrem života, žít život, který je plný jak uvnitř tak i venku. V pěti domech tu žije jedenact dospělých a čtyři dětí. Komunitním uspořádáním předcházíme izolovanosti, která je typickým jevem moderní společnosti. Práce, přátelství, vztahy, děti, semináře, meditace, hosté, to vše je součástí uvolněného a zároveň intenzivního způsobu žití.   


Meditace
Oshovy jedinečné aktivní a tiché meditace umožňují dnešnímu člověku vstoupit do prostoru ticha a vnitřního klidu. Uvolňují napětí a obnovují tok nehybné energie.
Meditace v životě
Tento rok jsme odstartovali náš čtyřhektarový projekt jedlého lesa, přírodní ovocné zahrady s šesti jezírky a třemi slunečními pastmi. Je na ní 60 metrů hluboká studna se solárním čerpadlem, asi 250 starých odrůd ovocných stromů bez prořezávání, 200 dalších stromů, jedno jezírko na koupání, plochy na odpočinek a rituální místo. Hlavním záměrem je pěstovat bez agrese, v harmonii s přírodou, nechat věci růst samy od sebe, jako při meditaci - nevybírat si, pozorovat, nebojovat, přijímat a nacházet rovnováhu bez vynakládání úsilí. Tento projekt je možné si volně prohlédnout a prozkoumat jej a získat tak představu, jak takovýto ekologický projekt vypadá.  

Příroda a ekologie  
Shangri La je obklopena krásnou přírodou. Její otevřený prostor  je v souznění s naší prací, při které rozšiřujeme prostor uvnitř nás. Naše velké zahrady udržujeme bez použití chemie, domy jsou vytápěny ekologickým tepelným čerpadlem a zatepleny, aby se snížila spotřeba energie. Díky vlastní biologické čističce odpadu neznečištujeme a neškodíme svému okolnímu prostředí. Snažíme se žít  v souladu s přírodou a naší přirozeností.

Meditace v životě
Minulý rok jsme odstartovali náš čtyřhektarový projekt jedlého lesa - přírodní ovocné zahrady s šesti jezírky a třemi slunečními pastmi. Je na ní 60 metrů hluboká studna se solárním čerpadlem, asi 250 starých odrůd ovocných stromů bez prořezávání, 200 dalších stromů, jedno jezírko na koupání, plochy na odpočinek a rituální místo. Hlavním záměrem je pěstovat bez agrese, v harmonii s přírodou, nechat věci růst samy od sebe, jako při meditaci - nevybírat si, pozorovat, nebojovat, přijímat a nacházet rovnováhu bez vynakládání úsilí. Tento projekt je možné si volně prohlédnout a prozkoumat jej a získat tak představu, jak ekologický projekt tohoto typu vypadá.   
 
Uvolnění a smysl Života
Uvolnění je jednou z nejdůležitějších kvalit v našem životě. Sauna a nový bazén se slanou teplou vodou s 32°C očistí vaše tělo a poskytne výživu vaší duši. Ticho a rozlehlost okolní přírody vám umožní si znovu uvědomit, co je ve vašem  životě nejdůležitější.


Prace v Shangri La
Kontakt
email: shangri.la@sannyas-on.net
Telefon: 00420 353 395310

Program 2014

Datum
Program + číslo
Program vede
Cena
Přihláška
26.-29.9 Láska k sobě #25
4350,-
Přihlásit
3.-5.10 Tanec duše
2950,-
Přihlásit
10.-13.10 Síla a vůle, radost a vnitřní klid #24
4350,-
Přihlásit
17.-20.10 Rodinné konstelace a pohyby duše #8
4350,-
Přihlásit
31.10 Devakant Koncert Body and Soul Tour
350
Přihlásit
4.-9.11 Umění zemřít #26
6950,-
Přihlásit
21.-25.11 Proměna alergií ve zdroje #34
5950
Přihlásit
27.12-1.1 Porod #33
6950,-
Přihlásit

Program 2015

Datum
Program + číslo
Program vede
Cena
Přihláška
9.-12.1 Rodinné konstelace a pohyby duše #1
4350
Přihlásit
16.-20.1 Voice Dialogue Výcvik #T5
Přihlásit
23.-26.1 Esence lásky #14
4350,-
Přihlásit
13.-17.2 Konstelace traumatu - jak se trauma přenáší v rodině #2
5850,-
Přihlásit
20.-25.2 Umění Zemřít #13
6950
Přihlásit
13.-16.3 Rodinné konstelace a pohyby duše #3
4350
Přihlásit
27.-29.3 Láska těla #30
2950,-
Přihlásit
10.-13.4 Rodinné konstelace a pohyby duše #4
4350,-
Přihlásit
17.-20.4 Transformace Traumatu #15
4350,-
Přihlásit
23.-26.4 Vnitřní dítě #17
4350
Přihlásit
28.4-3.5 Dech - pramen života #31
6950,-
Přihlásit
6.-10.5 Svoboda Důvěra Vedení #16
5950,-
Přihlásit
13.-18.5 Intenzivní primální znovuzrození #38
8550 Kč vč. ubytová
Přihlásit
22.-27.5 Výcvik Rodinné konstelace #T1
Přihlásit
29.5-3.6 Více než dotek, Úroveň 1 #T5
9500,-
Přihlásit
5.-8.6 20 let Shangri La Osho Meditačni Centrum
Shangri La team
4350
Přihlásit
12.-15.6 Rodinné konstelace a pohyby duše #5
4350,-
Přihlásit
23.-28.6 Moudrá žena #28
6950,-
Přihlásit
2.-7.7 Esence #20
6950,-
Přihlásit
10.-13.7 Rodinné konstelace a pohyby duše #6
4350,-
Přihlásit
17.-20.7 Tantra #32
4350,-
Přihlásit
24.-29.7 Vnitřní můž, vnitřní žena Láska a svoboda #23
6950,-
Přihlásit
1.-8.8 No Mind Summer camp #22
7950
Přihlásit
13.-18.8 Dech existence - výcvik #T 7
Přihlásit
21.-26.8 Esence vztahu #21
6950,-
Přihlásit
11.-15.9 Transformace narcismu - bod existence #30
5950,-
Přihlásit

Program 2016

Datum
Program + číslo
Program vede
Cena
Přihláška
5.-10.2 Trénink v hypnóze podle Ericksona a NLP Practitioner #T2
Přihlásit
1.-7.4 NLP Master trénink a hypnóza podle Ericksona #T4
Přihlásit

 

Podrobnější informace o programech, které vás zajímají, si vyžádejte v OMC Shangri La. Po zaslání platné přihlášky a složení finanční zálohy budete zařazeni do seznamu účastníků. Ceny programů zahrnují ubytování ve společných prostorech (za poplatek je možno si rezervovat samostatný pokoj), a vegetariánskou stravu. Součástí každého programu je každodenní hodinová práce v domě či na zahradě. Je vhodné si přivést oblečení a boty na práci do zahrady (pokud chcete své vlastní, tak i další pomůcky např. rukavice).

Programy začínají prvního dne registrací od 17:00 a jsou zakončeny posledního dne obědem (není-li uvedeno jinak).

Číslo našeho účtu ČSOB 186356207/0300

Jako variabilni symbol uved´te čislo programu # a vaše datum narození.

GPS
North 50° 3´ 49,6´´
East 13° 6´ 9,1 ´´