< zpět

Lektor: Ananta

Čakry byly objeveny před tisíci lety v Indii. Čakra znamená „kolo“ a její funkcí je podporovat proudění životní energie člověka. Pokud tvé čakry budou fungovat dobře, tvá energie dobře proudí a tobě je dobře. Cítit se dobře není jen tvým vrozeným právem, ale i tvou vlastní přirozeností. Jakýkoli stres,ať už fyzický, emocionální, mentální anebo duchovní, je v konečném důsledku nějaký druh zablokované energie. A tak jakýkoli stres je energetickým napětím a může být uvolněn.

V tomto procesu budeme používat mapu sedmi čaker. Tato mapa neposkytuje jen zkušenosti a pochopení co se týče tvého fyzického zdraví, ale i psychologické pohody a duchovního či náboženského života. Práce s čakrami je jeden z nejvíce holistických přístupů k lidské přirozenosti. Každá čakra je jiným vyjádtením tvé životní energie. Čakry jsou energetickým odrazem tvých životních situací a zkušeností. V podstatě čakry vytvářejí tvůj život. Čakra s přirozeně proudící energií se bude ukazovat jako příjemné zkušenosti, jako něco, co se ti líbí a čeho si vážáš. Napětí v čakrách se ukazují jako obtíže, problémy anebo výzvy v životě. Každá čakra má napojení na fyzické tělo a také na energetické tělo. Všechna energetická těla společně vytvářejí pole, kterému říkáme „aura.“ Tento kurz ti poskytne prostor k objevování tvých čaker, k prožitku energetické reality. Nejsme jen fyzickým tělem, nejsme jen schopni myslet a cítit, jsme velmi komplexní možností, které se říká člověk. Uvnitř nás spočívá veliký neobjevený potenciál a čakry jsou vnitřními branami k tomuto potenciálu - můžeme si jej zvědomit a aktivovat jeho skryté kvality. Čakry mohou dodávat vnitřní podporu a často otevírají talenty a možnosti, které by sis ani o sobě nepředstavil. Nejstí tím, kým myslíš, že jsi, jsi daleko více než to.

Najdi, kde můžeš růst a rozšiřovat se a kde můžeš nacházet výživu a odpočinek. Zažij, že ve tvém nitru je vše, co potřebuješ.

Tady jsou určitá klíčová slova o čakrách a odpovídající stav vědomí - pro tvou inspiraci. Prožiutek své energetické reality člověku dodá více jasnosti a novou vizi do života, jak vnitřního, tak vnějšího.

Čakra 1

Život v materiálním světě: přežití, bezpečí, pudy, sex v rámci rozmnožování, uzemění, strach (ze smrti), peníze. Vztahuje se k fyzickému tělu.

Čakra 2

Domov pocitů: vztah sám k sobě i k ostatním, intimita, potřeby - obzvláště potřeba někam patřit, splynoutm, pocity, citlivost, smyslnost, sexualita. Vztahuje se k étherickému tělu (druhé energetické tělo).

Čakra 3

Domov emocí: integrita, důstojnost, individualita, autorita, hry moci, „já“ a svět, minulé životy. Vztahuje se k emocionálnímu tělu a astrálnímu tělu (třetí energetické tělo).

Čakra 4

Domov lásky, harmonie, přijetí, klidu a míru, soucitu. Propojuje tři nižší a tři vyšší čakry, potkává se zde materiálno s duchovnem. Vztahuje se k mentálnímu tělu (čtvrté energetické tělo).

Čakra 5

Domov tvořivosti a exprese: pochopení, vyjádření sebe sama, komunikace, autenticity, tvořivost, duchovnost. Vztahuje se k duchovnímu tělu (páté energetické tělo).

Čakra 6

DOmov vnitřního zraku: vnitřní uvědomění, moudrost, meditace, třetí oko, sensibilské schopnosti. Vztahuje se ke kosmickému tělu (šesté energetické tělo).

Čakra 7

Domov jednoty a sjednocení: jednota se vším, co je. Vztahuje se k tělu nirvány (sedmé energetické tělo).

Budeme používat práci s energií, pohyb, zvuk, vědomí, Gestalt, psychodrama, léčivé rituály, vedenou relaxaci a vnitřní cestování a nejdůležitější meditaci. Všechny tyto techniky nás budou podporovat k tomu, abychom si uvědomovali a více se zakořenily v našich vnitřních zdrojích a potenciálu, v našem bytí.

Citát od Osha: „Opusť představu, že se máš někým stát, již nyní jsi mistrovským dílem.“

Související: