< zpět

Naše hlava se stará o bezpečí a přežití, ale opravdové životní poklady jsou nalezeny lidmi, kteří mají odvahu žít na základě svého srdce.

Během těchto tří dnů budeme prozkoumávat energii našeho srdce pomocí meditací, vedených relaxací a sdílení s ostatními, abychom mohli opět začít žít ze svého srdce spíše než ze své hlavy.

Život ze srdce je žití z prostoru přijetí, což nás hluboce uvolňuje a umožňuje nám užívat si život, takový jaký je.

Skupinu vede Amar


Když se tvá hlava stane příliš těžkou, ztrácíš kontakt se svým srdcem. Když se hlava stane příliš důležitou, máš tendenci zapomínat na srdce. A srdce je zdrojem tvých životních energií. Ze srdce jsi spojen se svým centrem pohlaví a ze srdce jsi spojen se sahasrarou (sedmá čakra na vrcholku hlavy pozn. překl.). Srdce je mostem mezi pohlavím a sahasrarou – srdce je mostem mezi údolím a vrcholem. A oni dál a dál plní tvou hlavu. Vycvičili tvoji hlavu natolik, že si se stal tak chytrým, tak výkonným v hlavě, že prostě obcházíš cestu, která vede skrze srdce.

Život proudí skrze tvé srdce. Had je živý, ale tvé srdce je zavřené. Had je živý a připraven vyskočit na svou cestu a ty jen musíš otevřít dveře svého srdce. To je to co chci říct, když říkám tanči, zpívej, buď extatický, oslavuj, miluj, ciť.

Skutečné univerzity budoucnosti budou výcviková střediska pro srdce, ne pro hlavu. Univerzity, které existují dnes, jsou prostě zastaralé. Jsou prostě ruinami minulosti. Mohou existovat v muzeích ale nemělo by být dovoleno, aby existovaly skutečně. Skutečná univerzita by měla dobře vycvičit srdce a cítění.

OSHO: Disciplína transcendence, svazek 3


Cesta na kterou se musíš vydat
spočívá v leštění zrcadla svého srdce.

Hakim Sanai
(perský básník, přelom 11. a 12. století n.l.)

Co to znamená leštění zrcadla svého srdce? Více a více činit své srdce svým středem. Dosedat více a více do svého středu. Kdykoli, kdy si vzpomeneš, přejít do svého srdce, sestoupit z hlavy dolů. Být bdělý, pozorný. Ale tvá bdělost musí být velmi milující, jinak tvá pozornost se může také stát částí tvé mysli. Pokud je to láskyplná bdělost, pokud je to pozornost srdce, pak bude přicházet ze středu tvého bytí.

Takže když jsi bdělý, buď také milující. Dovol ať se láska a vědomí potkají a mísí. Nech ať tvé vědomí je zaplaveno láskou. Můžeš pozorovat květinu bez lásky – bude tam pozornost, ale bez lásky to bude velmi suchý fenomén. Tato bdělost je možná i skrze hlavu, pak nebude leštit zrcadlo tvého srdce.

Pozoruj a při tom buď láskyplný. Pozoruj láskyplně. Pomalu, pomaličku se tvá bdělost a tvá láskyplnost stávají jedním – jsou dvěma aspekty stejného fenoménu. Pak je to leštění srdce. Láska je metodou leštění svého srdce. Pozornost ti pomůže dostat se do svého srdce a láska ti pomůže jej vyleštit. Čím více je vyleštěné, tím lépe odráží skutečnost.

Osho: Unio Mystica

Související: