< zpět

přihláška (27.12.2020 - 1.1.2021)

Kořeny a křídla: výcvik v konstelacích pro absolventy výcviku v konstelacích

Během tohoto pětidenního výcviku se znovu spojíte s prací s konstelacemi a rozšíříte si váš vnitřní prostor pro vedení konstelací. Společně vzdáme hold tomu obrovskému kusu práce, který byla vložen do rozšíření povědomí lidí o systemickém stylu uvažování. Budeme se zabývat proměnami a transformací, které proběhly v rámci vedení konstelací. Společně se také podíváme, kam by mohly konstelace jít v budoucnosti.

Témata v tomto výcviku:

Jedním z hlavních témat budou překážky, které vám mohou stát na cestě důvěry v sebe sama i v rámci práce s konstelacemi. Co vám brání ve vidění, slyšení, cítění pole dané konstelace? Budeme se zabývat tématy spojenými se strachy ze samoty, z chybování a z vedení konstelací.

Také nás čeká rituál vstoupení do linie lidí, kteří pracují s lidmi.

Bhagat napsal článek o této skupině.
Odkaz našich předků.

Související: