< zpět

Esence je naší skutečnou, pravou podstatou. Světlo, když se zjeví v podobě duhy, tak má krásných sedm barev. Stejně tak Esence má své aspekty, barvy, fasety. Některé hlavní aspekty Esence jsou láska, síla, klid, radost a vůle. Každý člověk se narodil s těmito esenciálními kvalitami a tyto kvality jsou stále hluboko v nás přítomny, i když je nyní obvykle necítíme anebo nevnímáme nebo dokonce je odmítáme.

Stejně jako duha má sedm barev, tato online skupina má sedm tříhodinových setkání - vždy jednou za týden (sedm dní). V prvním setkání se podíváme na Esenci jako takovou. V druhém setkání se podíváme na naše díry, naše snahy, jak se jim snažíme vyhýbat a tak se sami vzdalujeme Esenci. Pak se v každém setkání podíváme jednotlivě na hlavní aspekty Esence.

Když jsme se narodili, Esence byla v nás přítomná, ale později jsme o kontakt s Esenci přišli, kvůli tomu, že naše prostředí nerozpoznalo Esenci v nás a nezrcadlilo nám ji. Namísto toho jsme dostali pravidla, přesvědčení ohledně toho, jací máme být a jací bychom neměli být, co bychom měli a neměli dělat. Pravidla a přesvědčení o světe v nás nahradily kontakt s Esencí. Tato ztráta Esence je pociťována jako vnitřní prázdnota, podobná vnitřním dírám a pak silně ovlivňuje naše vnímání.

Během těchto sedmi setkání získáte pochopení a jasnost ohledně Esence a jejích aspektů. Budeme také dělat dotazování online - kde pracujete s jedním partnerem ve virtuálním soukromém setkání - kde se budete dívat na to, jak probíhal váš život v kontextu nedostatku zrcadlení Esence a také na své snahy, jak zaplňovat vnitřní díry. Díky tomuto procesu získá Esence zrcadlení, které potřebuje a vy se naučíte, jak vytvářet prostor, kde se Esence může objevit ve svých rozličných aspektech ve vašem životě.

Tento proces může být obzvláště nápomocen v kontextu krize Covid 19, karantény a nouzového stavu, který ovlivňuje život nás všech dnes. Omezení společenského kontaktu, ztráta anebo hrozba ztráty práce a příjmů, nejistoty, pole kolektivního strachu kolem nás. Esence není ovlivnění ničím z toho. Esence prostě je.

„Musí být pochopeno, že se člověk skládá ze dvou částí: Esence a osobnosti. Esence v člověku je to, co je mu vlastní, osobnost v člověku je to, co není jeho vlastní. Vše co přišlo z vnějšku, není člověku „vlastní“: vše co se naučil, co odkoukal, všechny stopy vnějších vstupů, které jsou zachovány v paměti a v jeho vjemech, všechna slova, všechny pohyby, které se naučil, všechny pocity vytvořené napodobováním - to vše mu „není vlastní“. Toto vše je osobnost… „
G.I. Gurdjieff
.

Budeme se vždy potkávat od 18 hod do 21 hod.

Esence 26.5.
díry 3.6.

láska 10.6.
síla 2.7.
radost 8.7.
vůle 15.7.
klid 22.7.

Skupina bude probíhat živě ve virtuální třídě pomocí profesionálního vzdělávacího programu Zoom. Potřebujete k tomu jen smartphone, tablet nebo počítač s mikrofonem a kamerou.Související: