< zpět

Heidi je léčitelkou, lektorkou, zabývající se hlavně Voice Dialogem. Má 2 děti. Prošla: - 1 letým výcvikem ve Voice Dialogue u Christa von Mengershausen-Büntig a Artha Wittemann v Zist, Penzberg; - 2 letým výcvikem v individuální systemické práci a supervizemi s Arthem Wittemannem na Insititutu Individuální Systemiky v Mnichově.

Od roku 1988 dokončila výcviky v Shiatzu, meditacích, práci s tělem a s energií. Od roku 1998 se věnuje individuální práce v rámci vlastní praxe a dále vedení seminářů a výcviků ve Voice Dialogue.

Související: