< zpět

Lektor: Sananda

Naše tělo je stále přítomno, zatímco naše mysl může cestovat a snít. Naše tělo je pravdivé, věrné, dokonalé, moudré. V tomto semináři budeme vnímat své tělo pomocí pohybu, dechu, energetických cvičení a tance. Pomocí cvičení a meditací budeme rozpouštět naše představy a podmínění ohledně našeho těla a nalézat tak cestu k přirozenosti a spontánnosti.

Tělo

Naše západní společnost má opravdu podivný pohled na tělo. Na jednu stranu má zůstávat stále krásné a mladé a nemá mít žádné nedokonalosti a na druhou stranu většina z nás má práci, kde se vůbec nehýbeme a nedopřejeme tělu přirozený pohyb bez napětí, stresu a tlaku na výkon. To vše vede k tomu, že jsme téměř jako chodící tlakové hrnce, plné napětí, emocí a požadavků na sebe sama a sebe-odmítání anebo jako parní stroj, který je už dlouhou dobu přetížen a jede pořád ještě na celé obrátky, i když jeho všechna kolečka jsou uvolněná a celý chrastí, jen kousíček od zhroucení. Na jednu stranu tak toužíme po klidu, relaxaci a tichu a na druhou je těžké se z tohoto koloběhu vymanit a jen tak si sednout.

Osho si tohoto velmi dobře všiml. Když za ním do Indie začali jezdit lidé ze západu, dobře věděl, že oni nemohou si jen tak sednou a několik hodin sedět v tichu a meditovat. Proto vytvořil aktivní meditace – meditace, kdy první část je věnovaná aktivitě, pohybu, dechu – díky tomu se přetížený systém zápaďana může uvolnit, vyřádit a vypustit všechny tyto tlaky a očekávání a pak v poslední fázi – vlastní fázi meditace – v tichu konečně může klidně sedět a otevřít se hluboké kvalitě meditace.


Tělo je viditelná duše a duše je neviditelné tělo. Tělo a duše nejsou nikde rozděleny, jsou součástí sebe navzájem, jsou součástí celku. Potřebuješ přijmout tělo; potřebuješ milovat své tělo; potřebuješ své tělo respektovat; musíš být vděčný svému tělu…

Tělo je nejvíce komplexní mechanismus existence – je prostě úžasné!

Blaženi jsou ti, co se obdivují.

Začni prožívat pocit údivu u svého těla – protože je ti nejblíže. Nejblíže, jak se příroda k tobě dostala - nejblíže, jak se existence k tobě přiblížila - je skrze tvé tělo. Ve tvém těle je voda oceánů, ve tvém těle je oheň hvězd a sluncí, ve tvém těle je vzduch, tvé tělo je stvořeno ze země.

Osho


Kabir říká: „Ó sadhu! Očisť své tělo jednoduchým, přirozeným a spontánním způsobem.“ Nebojuj s tělem – to je ten vzkaz. Tělo je tvé, tělo jsi ty; nevytvářej nepřátelství s tělem. Křesťané, hinduisté, muslimové a džinisté – všichni bojovali s tělem. Nějak se stalo, že velmi mylné přesvědčení začalo převládat a to že je tělo překážkou na cestě k Bohu. A tak to není, vůbec ne!

S tím tělo nemá co do činění. Tělo je prostředkem, pokud tento prostředek chceš využít k cestě do pekla – vezme tě do pekla. Pokud chceš jít do nebe – vezme tě do nebe. Prostředek je tu prostě pro tebe, ať už chceš jít kamkoli. Pokud chceš jít ven, vezme tě ven. Pokud chceš jít dovnitř, vezme tě dovnitř. Prostředek je jen prostředkem – je úžasně krásné a spolupracující. Tělo je tak spolupracující, že když jej začneš ničit, tak také spolupracuje. Můžeš uchopit bič a bičovat se a ruka bude spolupracovat. Podívej se na tu úžasnou spolupráci – můžeš bičovat své tělo svýma rukama, můžeš se napít jedu ze svých rukou a svými ústy a tělo spolupracuje. Jeho spolupráce je nepodmíněná.

Tak krásné tělo, tak přátelské tělo – a tebe naučili, abys byl proti němu. Tebe naučili, že tělo je zlé nebo že tělo patří ďáblu, že nemáš tělo poslouchat. Jsi v něm ztělesněn, jsi v něm zakořeněn. Je to tvá půda: musíš z něj vyrůst a být jím vyživován.

První co Kabir říká je: „O sadhu! Očisť své tělo jednoduchým způsobem.“ Nebojuj s ním, spolupracuj s ním. Spřátel se s nim a buď s ním spontánní. Naplňuj své tělesné potřeby, protože tělo je vozem a může tě zavést až do konečného vědomí. Stane se tvou cestou, zavede tě, můžeš na něm jet. Bylo ti dáno z určitého důvodu. Je to velmi cenný mechanismus. Věda ještě nikdy nebyla schopna vytvořit něco srovnatelného s tělem – myslím, že nikdy nic takového nedokáže. Tělo je ten nejkrásnější božský mechanismus.

Osho: Cesta lásky

Související: