< zpět

Ojedinělá příležitost zažít intenzivní Oshovu Mystickou růži s Amar, kde se budete učit vést tento hluboký a transformační proces. Amar (Německo), žijící dnes již mnoho let v ČR v centru Shangri La, provázela tento proces mnohokrát v Oshově centru v Puně v Indii, také v České republice i jinde ve světě (Rusko, Bulharsko, Slovinsko atd.). Po třiceti letech s Mystickou růží a po té, co si tímto procesem prošla a provázela jej více než čtyřicetkrát v Amar vzniklo přání sdílet svou lásku a zkušenost s tímto procesem s dalšími lidmi. Osho doporučoval, že lidé, kteří by chtěli tento proces provázet (facilitace) , by měli projít výcvikem.

Během tohoto výcviku budete se dopoledne naplno účastnit procesu Mystické růže a pět dní v každém týdnu strávíme ještě k tomu 2 hodiny odpoledne, kde půjdete do hloubky tohoto procesu, sdílení a budete se učit jak tento proces provázet.

Pokud byste měli zájem, nakontaktujte přímo Amar, aby se s Vámi mohla domluvit a trošku poznat: amarschmieding@gmail.com

Související: