< zpět

Tento kurz nabídne možnosti, jak lze, společně se svým nevědomím, nacházet nový způsob vnímání přítomnosti alergenů a jak na ně reagovat novým způsobem. Způsobem, kde citlivost systému těla a mysli může pracovat pro člověka. Naučit se využít potenciál skrytý v alergických reakcích. Vytváření nové zpětné vazby se svým tělem umožňuje novou spolupráci mezi člověkem a jeho tělem. Předchozí zkušenosti s hypnózou či NLP (neuro-linguistické programování) je vítaná, ale není vyžadovaná.

Alergické reakce se vyskytují stále častěji a častěji. Na této skupině se budeme zabývat možnostmi, jak ovlivnit alergické reakce v těle. Obvyklou zkušeností je, že se alergie „nám děje:“ my tuto reakci nevytváříme a nemůžeme s ní nic dělat. Toto přesvědčení není pravda. Každá zkušenost se skládá z mnoha úrovní, vnitřního a vnějšího vnímání, hodnocení, tělesných vjemů, spouštěčů vzpomínek, zkušeností z určitého věku (nevědomá regrese apod.). To vše dohromady tvoří gestalt – prožitek, který vnímáme, jako neovlivnitelný. Na této skupině začneme rozlišovat, vidět a rozšiřovat náš prostor pro ovlivňování našich zkušeností. Zároveň budeme rozpoznávat skrytý potenciál a inteligenci v reakcích našeho těla, budeme se učit tyto reakce přesměrovávat a uvádět do jiných kontextů, aby se projevovaly na více adekvátní úrovni. Tento proces zahrnuje posun ve vztahu se svým tělem směrem ke spolupráci a k učení se od sebe navzájem.

Některé z nástrojů pro řešení alergií jsou:


Alergie a náš subjektivní svět

V dnešní době se mnoho lidí ve větší či menší míře setkává s alergiemi. Alergická reakce je přehnanou reakcí organismu na alergen – tj. látku, která je organismem rozpoznána jako škodící, i když tomu tak není. Organismus se proti ní začne bránit jako by byl napaden něčím velmi nebezpečným. Přehnaná reakce organismu pak způsobuje potíže – projevy alergií. Jakým způsobem naše tělo vyhodnocuje, co je v pořádku a co je škodlivé? Jak vnímáme svět kolem? Co je naší vnitřní skutečností? Co se v nás vlastně děje?

NLP (neurolinguistické programování) je metoda, která se zabývá vnitřním fungováním lidské mysli. Když si zavřete oči právě teď – vidíte obrazy, filmy? Slyšíte hlasy, vnitřní dialog? Cítíte emoce, pocity, vjemy? To co máme v naší mysli velmi ovlivňuje naše reakce a chování. A při tom žijeme ve velmi zkreslené subjektivní realitě. V NLP skupina vědců spočítala, jak moc máme zkreslený obraz světa, ve kterém žijeme. Řekněme, že informace vnímané našimi smysly je 100 procent. Z tohoto množství se do vědomí člověka dostanou jen 3 procenta. Na základě těchto tří procent si vytváříme obraz toho, co se děje. Díky tomuto poznání můžeme pracovat na zvyšování svých schopností rozlišování a zvyšování otevřenosti a flexibility naší mysli. Poznání jaké obrazy, filmy, zvuky, myšlenky a věty máme spojené se spouštěči alergií mohou přinést pochopení, proč naše tělo reaguje přehnaně a proč se brání.

Dále se již vědecky dokázalo pomocí mapování mozkové aktivity, že energie následuje naši pozornost. Pokud se vědomě budeme směřovat k námi požadovanému stavu – např. uvolnění a relaxaci, tak tam půjde i energie našeho těla. To samé platí i pro negativní stavy mysli a problémový stav těla. Tento proces se můžeme vědomě naučit ovlivňovat.

Alergie mohou mít psychosomatickou součást nemoci. Zde je velkou pomocí k uzdravení objevení sekundárních zisků z nemoci. To znamená, co nám to, že trpíme určitými syndromy, přináší? Zní to možná podivně, ale například děti to velmi brzy pochopí, že když jsou nemocné dostává se jim více pozornosti, kontaktu a péče. Pokud vystopujeme naše touhy a přání – naše sekundární zisky z onemocnění – pak můžeme začít hledat a nacházet jiná alternativní chování, jak tyto potřeby naplňovat, aniž bychom trpěli danými syndromy.

Naše mysli je fascinující labyrint, ve kterém se děje mnoho procesů, které si neuvědomujeme, ale existují způsoby, jak tyto procesy poznávat mapovat a popřípadě měnit. Samozřejmě je tu ještě veliká část nás – nevědomí – která je mocná jako tělo oceánu a rozhoduje v našem životě o mnohém. Jemná práce s transem a hypnózou nám může pomoci v postupném navazování přátelství a důvěry mezi naším vědomím a nevědomím. Tím se dostáváme do souladu jako celistvá bytost a ubývá vnitřních konfliktů a nežádoucích symptomů.

Související: