< zpět

Tento výcvik je pro zájemce, kteří pracují s lidmi: pro terapeuty, kouče, sociální pracovníky, doktory, zdravotní sestry, vedoucí týmů apod. a také pro lidi, kteří chtějí chtějí předcházet vzniku konfliktů v jejich životě.

Konflikty samy často získají hybnost a bohužel lehce pak dochází k eskalaci. Z přátel se stávají nepřátelé, vztahy se rozpadají, bývalí kolegové se snaží navzájem zničit. Tyto konflikty často končí nějakou destrukcí a obě strany tím ztrácí.

Pokud chceme být schopni pracovat s těmito situacemi, potřebujeme pochopit mechanismy, které přispívají k eskalaci. Potřebujeme mapu a prostředky k tomu, jak dodat danému konfliktu nový směr.

Jeden z největších zdrojů eskalace je vnímané ohrožení životně důležitých aspektů daného člověka. Tato vnímaná hrozba donutí tohoto člověka snažit se dostat situaci pod kontrolu, silou přemoci anebo zničit druhou stranu. Tento postoj pak druhá strana vnímá jako ohrožení a zareaguje na stejné úrovni. Čím více daný člověk vnímá ohrožení, tím tvrdší je jeho reakce, větší agrese a tak se to může vyvinout do boje na život a na smrt. Pokud se tato situace dostane až sem, je velice obtížné z ní vystoupit a najít řešení, které by nebylo destruktivní - protože odstoupení by znamenalo prohrát a stát se zranitelným.

Pokud se podíváme na ohrožení a vnímané hrozby z jiného úhlu pohledu, můžeme najít hodnoty, které se skrývají za pocity ohrožení. Cesta k rozvíjení respektujícího postoje k druhému spočívá v uvědomění si svých hodnot, uznání těchto hodnot a schopnost komunikovat o nich. Možná budou mezi jednotlivými stranami stále odlišnosti, ale spirála eskalace je takto zastavena a komunikace začne být opět možná.

Dalším důležitým faktorem zde je neverbální komunikace, která vytváří 95% významu komunikace. Pomáhat lidem uvědomovat si neverbální vzkazy, které dávají ostatním a uvědomovat si významy, které přičítáme komunikaci druhého člověka, se mohou stát esenciálními aspekty těchto momentů.

Naučíte se zde kroky k zastavení eskalace a k tomu, jak pomáhat lidem, aby se opět cítili v bezpečí, aby byli opět schopni komunikovat o faktických aspektech konfliktu, aniž by se vytvářelo více eskalace.

Související: