< zpět

přihláška (13.-18.4.2021)

schopnost projít krizí a opět žít naplno

Téměř každému člověku se v životě stane, že přijde krize, kdy člověk čelí kolapsu, konci vztahu, nezdaru v podnikání, ztrátě zaměstnání, nemoci, ztrátě milované osoby, přírodní katastrofě, násilí, nehodě apod. Často se lidem nepodaří vrátit zpět do šťastného a naplněného života. Obsah krize tak stále má moc nad životem daného člověka.

Úžasné je vidět, že existují lidé, kteří projdou krizí a dostanou se z ní, projdou bolestmi, strachy a žijí dál naplno. Od těchto lidí se můžeme učit a dává nám to naději.

Během posledních let proběhl rozsáhlý výzkum této oblasti, obzvláště v neurovědě. Dnes již známe určité základní faktory, které umožňují lidem se opět postavit na vlastní nohy. Této schopnosti se říká „resilience“ (houževnatost, vytrvalost) - schopnost projít krizí a znovu žít naplno.

Neurovědě vděčíme za mnoho nových poznatků v této oblasti. Dnes již víme o tolik víc o procesech vnímání, ukládání informací a o tom, jak nás ovlivňují uložené informace a jak opět můžeme vliv těchto vzpomínek změnit. Tyto poznatky nám umožňují přistupovat jiným způsobem ke krizím ve svém životě a také nám ukazují, jak pomáhat jiným lidem k tomu, aby mohli vystoupit z okamžitého kolapsu, šoku a traumatu po prožitku krize a jak si opět nacházet pozitivní orientaci ve svém životě.

V tomto výcviku se naučíte psychologickou první pomoc, krok za krokem. Získáte nástroje, jak se vypořádat s vlivem krizové situace na život a jak pomoci lidem znovu se přeorientovat směrem ke svým ždrojům, hodnotám a jak se tak opět postavit na nohy:

Součástí probírané látky bude také: neurověda: fungování mozku, jasnost ohledně první pomoci a dlouhodobé pomoci, ekologické cíle, přerámcování, kotvy relaxace a důvěry, sebedůvěry, důležitost vztahů a přátelství, vasomotorický cyklus (W.Reich), verbální krabička první pomoci, integrální terapie pomocí pohybů očí (IEMT), léčba fóbie, jak zacházet s chronicitou - dlouhodobá perspektiva (duchovní), vyhnout se chronicitě, orientace na časové ose - směrem k budoucnosti se zdroji, metafory/příběhy: protipříklady - lidé, kteří překonali krize, traumata, ztráty a žijí smysluplný život: např. Viktor Frankl

Související: