< zpět

Shangri La je centrum pro vzdělávání, růst a rozvoj člověka. Chceme, aby účastníci přijížděli na programy s tímto zájmem. Podotýkáme, že pro některé lidi, zvláště ty, kteří v minulosti měli psychické problémy, mohou být některé programy fyzicky nebo emocionálně náročné, stresující. V případě jakýchkoli pochybností doporučujeme konzultaci s lékařem.

Každý účastník nese sám za sebe plnou odpovědnost, včetně chování k ostatním osobám v místě programu a/nebo k účastníkům zvolené akce. Shangri La ani žádná jiná osoba pracující v centru není zodpovědná za účastníkovy případné ztráty, škody nebo zranění.

Požadujeme, aby nás všichni účastníci informovali o svých závažných minulých nebo aktuálních psychických problémech, infekčních chorobách.

V případě nemoci nebo zranění si hradí každý účastník sám finanční náklady nutné na lékařské ošetření. Účastník, který přijel s tím, že napíše nebo bude jinak publikovat stávající dění, se zaručuje, že toto vykoná pouze s písemným souhlasem centra Shangri La.

Účastníci mladší 18ti let musí mít k účasti na programu souhlas rodičů nebo opatrovníka.

Rozhodne-li se účastník ukončit aktivitu, peníze mu nebudou vráceny.

Každý účastník souhlasí s tím, že bude dodržovat zdravotní a hygienická pravidla dle nařízení Shangri La ve všech prostorách, kde probíhají aktivity. Součástí každého programu je každodenní hodinová pomoc v domě či na zahradě.

Souhlas se zpracováním osobních dat

Osobní údaje zpracováváme podle zákonné povinnosti ubytovatele. V žádném případě neposkytujeme osobní údaje třetí osobě. Samostatný email používáme pro zasílání internetových novinek, odkud se člověk může vždy odhlásit sám. více informací

Podmínky přihlášení se

Místo je zamluveno po přijetí vaší přihlášky (poštou či emailem, variabilní symbol je datum narození) a po přijetí zálohy 2000 Kč. Zálohu pošlete bankovním převodem na účet 186356207/0300.

Podmínky zrušení účasti:

Zrušíte-li účast dříve než 30 dní před začátkem akce, storno poplatek je 500 Kč. Zrušíte-li účast 30 dní až 10 dní před začátkem akce, storno poplatek je 1000 Kč. Zrušíte-li účast později než 10 dní před začátkem skupiny, poplatek je 2000 Kč. Děkujeme za pochopení.

Související: