< zpět

Lektor: Praphulla

Tento trénink v sobě spojuje masáže a práci s energií. Čtením čaker se nejprve naučíte rozpoznat zdroje svého klienta. Tím, že se následně budete dotýkat těla klienta v místech, kde je již uvolněný a energie jimi proudí, v něm podpoříte lásku a důvěru v život. Vytvoření optimální atmosféry pro uvolnění; rezonance – nalezení zdrojů v těle; čtení energie čaker; mužská a ženská polarita v těle; vnitřní muž / vnitřní žena; masáže na základě čtení čaker


Více než dotek je přesná metoda, která pomáhá sdílet vaši lásku pomocí práce s tělem. Pomocí krátké kontroly na začátku sese, zjistíte, které části těla jsou jako otevřené dveře, dovolující vaší lásce proudit a naopak, které části těla jsou natolik zaneprázdněny minulostí či budoucností, že nemohou přijímat dar vaší přítomnosti.

Tato práce nevyžaduje žádné úsilí díky tomu že zde není žádný záměr cokoli měnit, jen připravujeme takové podmínky, aby mohlo přijít uvědomění. Klient cítí, že je přijímán takový jaký je a to mu umožňuje hluboce se uvolnit a mít více důvěry. Po té co se posílí důvěra, klient si může vyslechnout určitá slova ohledně jeho nedokonalých či nedokončených aspektů, aniž by se z toho dělal nějaký problém.

Během tohoto výcviku se naučíte identifikovat různé energie při masírování, abyste měli komplexní přehled o klientově osobnosti, ale také se naučíte najít tu správnou chvíli a správný podpůrný způsob, jak tyto své postřehy klientovi sdělit. Díky atmosféře, kterou vytváříte, klient může začít uvolňovat svaly, které byly stažené kvůli minulým traumatům či podmíněním – potlačené slzy mohou opět začít téct a dříve potlačená láska si tak opět najde způsob vyjádření se.

Témata:

Více na stránkách Akademie.


Dotknu se tě, dotknu se tě s láskou. Nedotýká se tě má ruka, já se tě dotýkám, skrze ruku. Ruka je jen nástrojem. Jsou dva druhy doteku – když se tě opravdu dotknu a když se doteku vyhýbám. Nemusím být tam v ruce přítomen, mohl jsem se stáhnout. Zkus to a ucítíš vzdálený, jiný pocit. Dej na někoho ruku a stáhni se. Je tam mrtvá ruka, ne ty. Ženy a děti jsou na to velmi citlivé. Můžeš se jich dotknout, ale ony poznají jestli je to mrtvý dotek. Pokud tvá ruka nepřetéká energií a láskou, poznají to. Pak je to jen mrtvá věc, kterou používáš. Pokud jsi přítomen ve své ruce naplno, pokud jsi přešel, přenesl jsi svůj střed svého bytí do ruky, když je tam tvá duše, pak dotek bude mít jinou kvalitu.

Osho: Kniha tajemství


“Chceš se stát léčitelem? … Bude to pro tebe dobré. Bude to dobré i pro ostatní. Léčení je krásná komunikace – je hlubší než jakákoli jiná komunikace. Můžeš mluvit slovy, můžeš někomu říct: „Mám tě rád,“ ale slova jsou jen prázdná slova. Pokud můžeš prostě zahrnout svoji energií druhého člověka, říkáš tím: „Mám tě rád“ daleko hlubším způsobem. To opravdu léčí. Proto říkám, že soucit je léčivý. ..

Každý člověk má schopnost léčit. Je to něco přirozeného. Není to tak, že by jen pár lidí bylo léčiteli a ostatní jimi nejsou, ne. Každý člověk se narodil jako léčitel, ale zapomněl na tuto schopnost nebo ji nikdy nevyužil nebo ji použil na špatném místě a dospěl k závěru, že to nefunguje.”

Osho

Související: