< zpět

Letos jsme oslavilíme 25 let našeho centra.

Zájem o člověka

Terapie a duchovnost nejsou rozděleny, jsou to dvě strany téže mince. Terapie se zabývá mechanismy naší psychiky, osobnosti, zdraví a vztahů. Duchovnost nahlíží život jako jeden celek, hledá jeho smysl, dívá se na to, co ukazují Mistři, jež žili na této planetě. Oddělování terapie od duchovnosti je obě poškozuje. Terapeuti se často duchovnosti obávají, protože neví, co s ní. Nedá se vysvětlit. Nábožensky založení lidé mají strach z psychologie a terapie, protože ty mohou odebrat záhadnost jejich učením. Psychologie a náboženství však neoddělitelně patří k sobě. Člověk žije materiální a duchovní život zároveň. Oba světy k nám patří a popírání jednoho z nich znamená nemoc. Přijetí a žití obou znamená celistvost. Takový člověk je Zorba Budha - tančí, miluje, užívá si, pracuje a zároveň zná klid vnitřního světa a meditaci. Překračuje svou osobnost, aby se sjednotil s celým životem.

O čem jsou naše skupiny

Procesy ve skupinách vytvářejí rovnováhu mezi energií těla, srdcem a pochopením. Techniky, umožňující volný tok energie ve vašem těle, jsou kombinovány s metodami, jež vytvoří prostor pro přijetí a lásku ve vašem srdci. Zároveň dochází k pochopení psychologických vzorců ve vaší mysli. Některé skupiny se zaměřují na jedno téma, např. práce s Esencí, Umění zemřít, jiné jsou intenzivní cestou k tichu uvnitř (Mystická růže, Satori). Je to poznání sebe, ale jinou cestou než skrze naši mysl. Zen o tomto říká: “Ukaž mi svou tvář před narozením tvých rodičů”.

Naše skupiny nabízejí:

Naše profesionální tréninky

jsou určeny těm, kdo při své práci s druhými vyjadřují úctu a pozitivní přístup k člověku, životu a světu jako celku. Těm, kdo chtějí do hloubky poznat sami sebe a být tím, co učí, raději než poskytovat teorie. Těm, kdo chtějí sdílet své životní zážitky a svou transformaci raději, než mluvit o zkušenostech druhých. Tréninky zahrnují psychologickou oblast našich životů, vzorce našeho těla i psychiky a také duchovní sféru.

Tréninky vedené lektory s mezinárodními zkušenostmi zahrnují všechny tři úrovně:

Sdílení vize

Je pro nás důležité žít společně a překlenout rozpor mezi “soukromým” a “pracovním” životem, stejně jako rozpor mezi duchovním a materiálním rozměrem života, žít život, který je plný jak uvnitř tak i venku. V pěti domech tu žije jedenáct dospělých a čtyři děti. Komunitním uspořádáním předcházíme izolovanosti, která je typickým jevem moderní společnosti. Práce, přátelství, vztahy, děti, semináře, meditace, hosté, to vše je součástí uvolněného a zároveň intenzivního způsobu žití.

Meditace

Oshovy jedinečné aktivní a tiché meditace umožňují dnešnímu člověku vstoupit do prostoru ticha a vnitřního klidu. Uvolňují napětí a obnovují tok nehybné energie.

Příroda a ekologie

Shangri La je obklopena krásnou přírodou. Její otevřený prostor je v souznění s naší prací, při které rozšiřujeme prostor uvnitř nás. Naše velké zahrady udržujeme bez použití chemie, domy jsou vytápěny ekologickým tepelným čerpadlem a zatepleny, aby se snížila spotřeba energie. Díky vlastní biologické čističce odpadu neznečisťujeme a neškodíme svému okolnímu prostředí. Snažíme se žít v souladu s přírodou a naší přirozeností.

Meditace v životě

Máme čtyřhektarový projekt jedlého lesa - přírodní ovocné zahrady s šesti jezírky a třemi slunečními pastmi. Je na ní 60 metrů hluboká studna se solárním čerpadlem, asi 250 starých odrůd ovocných stromů bez prořezávání, 200 dalších stromů, jedno jezírko na koupání, plochy na odpočinek a rituální místo. Hlavním záměrem je pěstovat bez agrese, v harmonii s přírodou, nechat věci růst samy od sebe, jako při meditaci - nevybírat si, pozorovat, nebojovat, přijímat a nacházet rovnováhu bez vynakládání úsilí. Tento projekt je možné si volně prohlédnout a prozkoumat jej a získat tak představu, jak ekologický projekt tohoto typu vypadá.

Uvolnění a smysl Života

Uvolnění je jednou z nejdůležitějších kvalit v našem životě. Sauna a masáž v teplé slané vodě (34 - 35°C) očistí vaše tělo a poskytne výživu vaší duši. Ticho a rozlehlost okolní přírody vám umožní si znovu uvědomit, co je ve vašem životě nejdůležitější.

Osho

Osho je indický mystik, který pro nás je mistrem a nekonečnou inspirací.

Další články o Oshovi:
Osho: doba po osvícení
Osho a jeho minulý život

Související: