< zpět

lektor: Praphulla

Ženy touží po kontaktu a po lásce. Pro muže jsou důležitější svoboda a nezávislost. Oba mají svůj styl - jak milují, jak se vyjadřují a jak jsou tvořiví. Cílem této skupiny je se seznámit s těmi často méně známými mužskými a ženskými aspekty své osobnosti. Když muž začne brát vážně svou ženskou stránku své osobnosti a začne ji integrovat - získá více přístup ke svým pocitům, ke své zranitelnosti a intuici. Když žena začne přijímat mužskou stránku své osobnosti, začne mít více přístup k samotě, nezávislosti a dobrodružství. Když se naučíme obejmout a vážit si obou polarit v jejich jedinečnosti, okamžitě tě to ovlivní vnější vztahy. Vzniká nový potenciál pro úctu, přijetí a lásku.


Každý člověk, ať už muž či žena, se narodil otci a matce. Polovina jeho bytosti pochází z muže a druhá polovina z ženy – takže každý člověk je obojím. Pokud jsi muž, pak muž je nahoře a po ním, skryté, jsou všechny ženské kvality – příspěvek tvé matky. Pokud jsi žena, pak tvé ženské kvality jsou nahoře a mužské kvality jsou pod tím – příspěvek tvého otce. A není potřeba, aby tu byl konflikt – protože jsi zároveň muž i žena.

Namísto toho, abys vytvářel konflikt – celá má práce ti ukazuje cestu – jak vytvářet orchestr všech tvých kvalit dohromady. A to se stane tvou celistvostí – jako lidské bytosti.

Osho


Muž a žena se liší – a to je samozřejmě požehnáním. Ale kontrast mezi jejich přirozeností může být také zdrojem problémů ve vztazích a to nejen s tvým partnerem, ale také mezi mužskou a ženskou polaritou uvnitř tebe.

Tento intenzivní seminář jasně zviditelní tyto dvě strany v tobě, tak že je poznáš lépe, než kdy před tím. Budeš objevovat, co je důležité pro každou z nich – dostatečně k tomu, aby obě strany byly ochotny věnovat energii k naplňování těchto hodnot. Následně budeš moci spatřit jestli jdou společně vpřed k naplnění svých priorit anebo jestli je tento pohyb zastaven, či nějakým způsobem zablokován.

Typické je, že jedna strana rozhoduje o tom, jak vedeš svůj život a tak pak uskutečňuje naplnění svých hodnot. To způsobuje, že druhá strana si méně volí anebo vůbec nerozhoduje. Přirozeně se pak necítí oceněna, když vidí, že vnější situace vždy dávají přednost té druhé polaritě. Toto náhodné panování jedné strany a podřízení se strany druhé může být zdrojem nevysvětlitelné nespokojenosti, která provází téměř každého člověka.

Během tohoto semináře se obě tvé strany naučí, co to znamená být přítomen. Přítomnost je klíčem k vyřešení obtíží mezi nimi. Dominantní strana často není přítomná, protože je tak zaměřená na dosažení svých cílů, že to zabírá veškerý dostupný prostor, čas i energetické zdroje. Submisivní strana často není přítomná, protože se vzdává své energie k tomu, aby „pomohla“ straně druhé – té úspěšné. Když se zvýší vědomí a tyto dva zvyky odpadnou, pak druhá strana může využít svou energii k tomu, aby vytvářela a užívala si život, který opravdu chce.

Obvykle si představujeme, že k tomu, abychom uvedli naše polarity do rovnováhy, tak musíme činit kompromisy. Tento seminář ti ukáže, že opak je pravdou. K tomu, abychom uvedli naše polarity do rovnováhy, je potřeba, aby obě strany byly přítomny naplno a byly věrny své přirozenosti. Pak láska mezi nimi může být spontánní, protože obě strany mají energii, která je přitažlivá pro druhou polaritu. A navíc, ve chvíli, kdy se obě strany uvolní do užívání si té druhé – zázračně se to odrazí i ve tvém vztahu k tvému partnerovi ve vnějším světě.


Když jsou srdce a hlava spolu, pak jsi více kompletní a více celistvý. Srdce je část, hlava je část, ale společně… pokud jejich splynutí je možné, pak síla není dvakrát tak velká, ale znásobená. Jak se může hlava se srdcem potkat? A to je multidimenzionální otázka: potkání mezi ženou a mužem, mezi srdcem a hlavou, setkání východu se západem…. Západ se orientuje hlavou, východ srdcem. Je to ta samá otázka položena do různých směrů: Jak se mohou potkat? Jak může nastat intimní láska mezi hlavou a srdcem a ne intimní nepřátelství?

Potkávají se v meditace, protože v meditace je hlava prázdná a srdce je prázdné: hlava je prázdná bez myšlenek a srdce je prázdné bez pocitů. Tam, kde jsou dvě prázdnoty, nelze je rozdělit, protože mezi nimi nic není, co by je rozdělovalo. Dvě nuly se stávají nulou jedinou. Dvě nicoty nemohou existovat odděleně – stanou se jedním, protože mezi nimi není žádný plot.

V meditaci se hlava a srdce vytrácí, splývají spolu. V meditaci muž a žena spolu splývají.

V Indii máme starodávnou, velmi starodávnou sochu – jedno z nejkrásnějších uměleckých děl – sochu Ardanarišvary. Socha je napolovic muž, napolovic žena. Je to socha Šivy, hinduistického Boha, má polovina těla ženskou a druhou polovinu mužskou. Až do času Karla Gustava Junga se myslelo, že to je jen mytologie, metafora, poezie – ale to nemůže být pravda. Karel Gustav Jung představil světu myšlenku, že to není metafora, že to je skutečnost.

V každém muži a v každé žene je obojí, protože každé dítě se narodí otci a matce. Takže něco z matky a něco z otce je přítomno v dítěti, ať už to dítě je dívka či chlapec. Jediný rozdíl spočívá v tom, že muž je trošku více mužem, možná padesát jedna procent muž a čtyřicet devět procent žena a žena je padesát jedna procent žena a čtyřicet devět procent muž. Rozdíl není moc velký. Proto je v dnešní době možné vědecky změnit své pohlaví – protože i to druhé pohlaví je přítomno, jen procentuální zastoupení hormonů je potřeba změnit…. pak muž se stává ženou a žena se stává mužem…

Ale dokonce i v tobě, nejsi uvolněn. Je tam konflikt, neustálý konflikt mezi hlavou a srdce, mezi mužem a ženou. Tento konflikt můžeme rozpustit jedině pokud hlava opustí přemýšlení a srdce opustí své cítění a oba jsou jen čistými prázdnými prostory. V této prázdnotě je veliké potkávání se a veliké pochopení.

Nevnímám žádnou ženu jako tajemství. Díval jsem se bedlivě a možná na světě nebude jiný muž, který by se dostal do kontaktu s tolika muži a s tolika ženami. Ale ani muž mi nepřipadá jako tajemství ani žena ne. To je díky tomu, že uvnitř mne hlava a srdce splynuly v jedno a to mi dodalo nový úhel pohledu a proměnilo to celkový pohled kolem mne. Pokud opravdu chcete pochopit tajemství žen, pak se musíte naučit umění rozpouštění vaší hlavy ve svém srdci. A to ti pak pomůže pochopit nejen tajemství žen, ale také pochopit tajemství mužů. Nejen to, pomůže Ti to také pochopit tajemství celé existence.

Osho: The Great Pilgrimage: From Here to Here 

Související: