< zpět

Lektor: Heidi

Lidská psychika je jako labyrint, ve kterém snadno ztrácíme orientaci. Člověk často zažívá protichůdné impulsy, emoce a myšlenky, aniž by věděl proč. Pochopení struktur naší psychiky nám umožní rychle rozpoznat kořeny konfliktů, strachů, bloků a nutkavého chování.

Psychika je uspořádána tak, že si vytváří vnitřní na sobě nezávislé celky, vnitřní osoby. Tyto osoby pak působí určitou silou, která je někdy jednotná a jindy její části působí proti sobě. Děje se to proto, abychom zvládali svůj život.

Základem tréninku je praktické zvládnutí metody Voice Dialogue, zkoumání psychiky pomocí přímého dialogu s vnitřními hlasy. Tak zjistíme, že psychika je protikladná a chaotická jen na povrchu, pod kterým se skrývá celkový a smysluplný pořádek. Na požádání obdržíte zvláštní přihlášku s info o datech, ceně a podmínkách účasti.

Tento výcvik je otevřenou skupinou, kdy se účastníci mohou libovolně účastnit jakékoli části. Výhodou otevřené skupiny je, že se můžete přidat kdykoli a poznat tak tuto práci. Zároveň tento výcvik poskytuje rámec, kde můžete dostat zevrubný výcvik v této metodě, pokud se pro to rozhodnete.

Proces učení se v otevřené skupině je podporován opakováním základní teorie a prožíváním současného vývoje. Tato opakování jsou přirozená a potřebná (jsou součástí i uzavřeného výcviku). Osobní proces účastníků se prohlubuje s každým seminářem.

Více naleznete na stránkách akademie zde.

Související: