< zpět

Muž a žena jsou rozdílní - a to je samozřejmě požehnáním. Kontrast jejich skutečných podstat ale může být zdrojem problémů v rámci vztahů a to nejen s našim vnějším partnerem/partnerkou, ale i mezi naší vnitřní polaritou mužskou a ženskou.

Během tohoto semináře se budeme seznamovat s naší ženskou a mužskou stranou osobnosti, které vlastně často neznáme.

Dalším krokem je pak uvědomit si vnitřní drama mezi vnitřním mužským a ženským aspektem díky tomu, že jim umožníme vzájemný dialog. Můžeme objevovat, jestli jedna strana dominuje nad druhou, jestli se hádají, bojují, jestli jsou navzájem na sobě závislí anebo nezávislí - schopni se postavit za svou vlastní pravdu.

Když se naučíme obejmout a vážit si obou těchto vnitřních polarit v jejich jedinečnosti, okamžitě to ovlivní naše vnější vztahy. Vzniká nový potenciál pro úctu, přijetí a lásku.

Související: