Dech - zdroj živosti a celistvosti

Dýchání se může stát vaší cestou relaxace, radosti a uvolnění minulosti

Lektor: Bhagat

Toto může pro vás být samostatným kurzem anebo úvodním kurzem pro výcvik - Dech existence.

Dech existence

Dech vytváří energetický náboj ve středu našeho těla a rozvádí tuto energii do periferie do akce. Jako děti jsme se všichni velmi rychle naučily, jak zadržovat dech, abychom se tak mohli vyhnout obtížným pocitům jako jsou zlost, bolest, sexuální pocity. Naše automatické vzorce zadržování dechu omezují naši živost a intenzitu našeho žití. Dech rozhoduje o tom, kolik máme energie do práce, pro vztahy, k tomu poradit si s životními výzvami, autoritami a v neposlední řadě také nakolik jsme schopni dovolit proudění sexuální energie a nakolik jsme schopni prožívat orgasmické stavy.

V tomto kurzu se setkáte s různými přístupy k práci s dechem:
- jemnější práce s energií,
- exprese emocí a zadržené energie v těle,
- prožívání vzpomínek na porod a otisků porodu v našich životech,
- dech jako brána k meditaci a k jednotě.

Jeden z hlavních důrazů bude kladen na to jakým způsobem vytvářet prostor pro klienta, aby mohl cítit pozvánku k tomu, říci ano zkušenostem a prožitkům v přítomném okamžiku, přijmout je a jít dál, dál za staré hranice a rozšířit tak struktury a vzorce přítomné v těle i v psychice.


Chci vám, znovu a znovu, moc poděkovat za to, že jste otevřeli téma a výcvik Dechu. Každá zkušenost, každá minuta v Shagri La je pro mě vždycky obrovskou radostí, objevováním, zároveň se vždycky chvěji (ani kolikrát nevím důvod) a vždy cítím vděk a pokoru.

Výcvik Dechu je pro mě osobně ale (alespoň prozatím) tím nejmagnetičtější a nejsilnějším zároveň. Ano, všechny workshopy, skupiny, setkání v Shangri La byly a jsou silné. Vím, že nejsou žádné “laťky” v žebříčku vámi pořádaných workshopu a sessions, ale Umění zemřít takovou moji laťkou například bylo. A pak přišly další a další impulsy a možná další a další “mety” nebo hranice pro překonání a objevování.

Dech je nejvíc :-) Osobně to cítím tak, že zároveň léčíme sebe a jak hojíme sebe, můžeme pomoct sebeléčení druhým. Je to jako se dotknout jednoho z posvátných vypínačů, které aktivují naše zapomenuté schopnosti.

Usha


Dechová meditace

Tuto meditaci si můžete udělat kdykoli – když budete někde čekat, když pojedete tramvají, když budete ve výtahu apod. Samozřejmě, že také lze dělat v tichu a klidu a pak má silné účinky. Ale také pomáhá v napjatých či stresových situacích. Dech je s námi neustále a je pro nás branou do přítomného okamžiku, mostem k našemu tělu, k vesmíru. Takže kdykoli si vzpomenete a máte chviličku zaměřte se na svůj dech. Díky této meditaci také mnoho lidí dosáhlo osvícení. Je základní technikou, kterou používal Budha.

Dechová meditace

Dech je mostem

"Dýcháme neustále od okamžiku narození až do okamžiku smrti. Vše se proměňuje mezi těmito dvěma body. Vše se mění, nic nezůstává stejné, jen dech je konstantou mezi narozením a smrtí.

Dítě se stane mladým člověkem, mladý zestárne. Bude nemocen, jeho tělo se stane ošklivé, nemocné, vše se změní. Bude šťastný, nešťastný, bude trpět – vše se bude proměňovat. Ať už se stane cokoli mezi těmito dvěma body, člověk vždy musí dýchat. Ať už šťastný nebo nešťastný, mladý nebo starý, úspěšný nebo neúspěšný – jakýkoli jsi, to není důležité – jedna věc je jistá: mezi těmito dvěma body narozením a smrtí musíš dýchat.

Dech je kontinuálním plynutím: žádná mezera není možná. Kdybys jen na chvíli zapomněl dýchat, už nebudeš. Proto po tobě není vyžadováno, abys dýchal ty, jinak by to totiž bylo obtížné. Někdo by mohl zapomenout dýchat byť jen na jediný okamžik, pak už by nešlo nic udělat. Takže vlastně ty nedýcháš, nejsi k tomu potřeba. Tvrdě spíš a dýchání pokračuje. Jsi v bezvědomí, v hlubokém kómatu a dech pokračuje dál. Nejsi potřeba – dýchání je něco, co pokračuje navzdory tobě.

Je to jedním z konstantních faktorů tvé osobnosti – to je za prvé. Dech je esenciální a základní pro života – to je za druhé. Nemůžeš žít bez dechu. Takže dech a život se staly synonymy. Dech je mechanismem života a život je hluboce provázán s dechem. Proto se dechu v Indii říká prána. Pojmenovali jsme jedním slovem oboje – prána znamená vitalita, živost. Tvůj život je tvůj dech.

Za třetí, tvůj dech je mostem mezi tebou a tvým tělem. Neustále dech přemosťuje tebe a tvé tělo – spojuje tě a vytváří tvůj vztah k tělu. Nejen že je dech mostem k tvému tělu, je také mostem mezi tebou a vesmírem. Tělo je jen vesmír, který přišel k tobě, blíže tobě.

Tvé tělo je součástí vesmíru – každá částečka – každá buňka. Je to nejbližší přístup k vesmíru. Dech je mostem. Pokud je most přerušen, nejsi již v těle. Pokud je most přerušen, nejsi již ve vesmíru. Pohybuješ se někam do neznámé dimenze, nelze tě najít v prostoru a čase. Takže za třetí, dech je také mostem mezi tebou a prostorem a časem.

Dech je proto velmi důležitý – nejdůležitější. ... Pokud můžeš dělat něco s dechem, otočíš se najednou do přítomného okamžiku. Pokud můžeš něco dělat s dechem, můžeš získat zdroj života. Pokud můžeš dělat něco s dechem, můžeš proměnit čas a prostor. Pokud můžeš dělat něco s dechem, budeš ve světě a při tom jej budeš přesahovat.

Dech má dva body. Jeden se dotýká tvého těla a vesmíru a druhý se dotýká tebe a toho, co přesahuje vesmír. Známe jen část dechu. Když se pohybuje do vesmíru a do těla – známe to. Ale také vždy se pohybuje od těla do „ne-těla“ od „ne-těla“ do těla. Ten druhý bod neznáme. Pokud si uvědomíš ten druhý bod, druhou část mostu, druhý pól mostu, najednou budeš transformován, přemístěn do jiné dimenze."

Osho: Kniha tajemství

*No-body tedy ne-tělo v angličtině znamená také nikdo.

Dále můžete si přečíst více o dechu:

Dech - pro tělo i pro duši