< zpět

V tomto kurzu budeme pracovat s různými aspekty narození. Budeme se zabývat tématy jako například: splynutí, oddělení, samota, důvěra. Dále také otisky (imprints), které v nás porod zanechal a které ovlivňují náš postoj k životu a naši schopnost hledání si cesty ve svém životě. Transformujeme prožitek porodu pomocí dechu v rámci metody rebirthing. Budeme léčit stará zranění a vytvářet novou energii k pohybu do života. Tímto se do nového roku symbolicky vydáme s rituálním uvítáním nového života a jeho oslavou


Porod

Naše narození je chvílí, kde se tvoří silný otisk (imprint), který formuje naše vnitřní struktury ovlivňující zbytek našeho života. Porod je krokem z jednoty s matkou do naší nezávislé existence. Jedině až po narození začínáme dýchat sami. Tato zkušenost je jedním ze základních kamenů naší psychiky. Pokud tento přechod proběhne přátelským a láskyplným způsobem, život se stává přátelským místem, stejným jako byla děloha matky. Matka se tak rozšiřuje a stává se Matkou Zemí. Pokud narození proběhne nepřátelským, hrubým nebo dokonce ohrožujícím způsobem s oddělením od matky – pak porod znamená konec ráje a svět se stává nepřátelským místem, kde se člověk musí velmi snažit, aby přežil, musí potlačovat své pocity a poslouchat pravidla.

Krishnamurti popisuje tento proces velmi krásně ve své autobiografii, kde popisuje jeho porod v jižní Indii, kde se narodil jako dítě obyčejných lidí. Matka s dítětem zůstala v temné místnosti deset dní po porodu. Dítě bylo buď na těle matky anebo neustále houpáno v kusu látky zavěšeného u stropu. Jedině po desátém dnu se postupně pouštělo světlo do místnosti.

Na této skupině se budeme zabývat naším porodem, otisky, které to v nás zanechalo a na to, jakým způsobem nám to nevědomě tvaruje život. Pomocí dýchání a práce s tělem budou vyjádřeny a uvolněny staré pocity a napětí. Pomocí procesu narození, kde budete procházet znovu porodem, budeme vytvářet novou zkušenost porodu, což nám poskytne nový vztah k životu.

Nakonec společně oslavíme Nový rok– symbolicky jako oslavu nového Života.


Jedno narození ti bylo dáno tvými rodiči,
to druhé narození ještě čeká.
Musí ti být dáno tebou samým.
Musíš se stát matkou i otcem svým,
pak se celá tvá energie otočí dovnitř
– stane se vnitřním kruhem.

Osho


Narodil ses s potenciálem.
Narodil ses s dobrotou a důvěrou. Narodil ses s ideály a sny. Narodil ses s velikostí.
Narodil ses s křídly.
Nenarodil ses, abys ses plazil. Tak to nedělej.
Máš křídla.
Nauč se je používat a vzlétni.

Rumi


Lidé píšící o zkušenostech z této skupiny:
Sananda: Narození a jeho vliv na nás

Akash: Zkušenost se znovu narodit

Související: