< zpět

Během tohoto procesu jednoty rozpouštíme naši identifikace s “Já” a splýváme tak s celkem. Vystupujeme tedy ze stavu oddělenosti, boje a úsilí. Namísto toho, abychom žili svůj život podle superega, získáváme opět autoritu nad svým životem a to v místě, které je v kontaktu s otevřeným vědomím a s láskou. Odtud můžeme pohlížet na svůj život se soucitem a jasností a vidět: co tam chybí, po čem toužíme. Výsledkem tohoto procesu je hluboký soulad a jasný směr.


Potřeba cítit se spojený, být součástí něčeho, splývat, být v jednotě, je hluboce zakořeněna v naší osobnosti. Často se ale cítíme odděleně, zápasíme s existencí - na materiální úrovni, na emocionální úrovni, ve vztazích a dokonce také v meditaci. Přejeme si překonat boje a úsilí, ale většinou nevíme, jak na to. Na této skupině se zabýváme mechanismy v naší mysli, která vytvářejí tato vnitřní napětí a oddělenost.

Některé tyto mechanismy jsou spojeny s bolestivými zkušenostmi z minulosti např. oddělení od matky po porodu anebo bolest z odloučení po smrti milované osoby. Některé jsou vytvářeny našimi často nevědomými volbami ohledně toho, co chceme v našem životě mít a co nechceme, aby bylo součástí našeho života. Snažíme si uchovat určité pocity a prožitky a jiné odmítáme. To je základní mechanismus naší mysli: vybírat si. Vybírání si vytváří připoutanost a odmítání. A po té prožít jednotu není možné.

Během této skupiny budeme objevovat, kde vytváříme oddělenost na několika úrovních: identita, superego (vnitřní kritik), potřeby a touhy. Využijeme znalosti z hypnózy, NLP a meditací k tomu, abychom rozvolňovaly a otevírali rigidní struktury mysli. Budeme pomáhat naší mysli překonávat všudepřítomný postoj polapení v dualitě: kde chceme světlo a potěšení a nechceme tmu a bolest. Do prožitku jednoty můžeme vstoupit jedině ve stavu klidného uvolnění, kde můžeme rozpouštět oddělenost a dovolit otevřenému vědomí, aby zahrnulo to, co bylo odmítnuto. Pocit přítomnosti a toho, že jsem sám sebou, se začne takto manifestovat. To vytváří soucit a jasnost. Jsme spojeni s tím, co cítíme; vidíme, co nám chybí a po čem skutečně toužíme. Výsledkem tohoto procesu je hluboký stav souladu, propojení a jasného směrování.

Více se můžete dočíst zde: Prožitek jednoty

Související: