< zpět

Lektor: Bhagat

Směji se, když slyším, že ryba ve vodě má žízeň:
ty nevidíš, že to skutečné je ve tvém domově,
a netečně putuješ od lesa k lesu!
Tady je pravda! Ať už půjdeš kamkoli,
do Banarasu nebo do Mathury,
pokud nenalezneš svoji duši,
svět zůstane pro tebe neskutečný.

Kabir (1440 - 1518)

Tak jak v této básni, také v nás je přítomen stesk a touha. Stesk a touha po něčem, co nám chybí, co jsme ztratili, ale nemůžeme si rozpomenout, co to vlastně je a tak si myslíme, že když si najdeme toho pravého partnera, tu pravou práci, to pravé místo pro život, že nám to poskytne to, co hledáme. Avšak, tak jak život plyne, zjišťujeme, že naše očekávání nejsou naplňována a že tedy snad to bude ten příští úspěch, či ten příští cíl, který nám poskytne, co hledáme. Není tomu tak. To co hledáme nemůžeme najít vně, protože jsme to tam neztratili. Můžeme to najít jen tam, kde jsme na to zapomněli a to je uvnitř nás. Na této cestě je potřeba odvaha, tak jako v příběhu o Mojudovi (viz dále), neboť nás zavede do bílých míst v mapách naší mysli, do prostoru, který nás přesahuje a kde naše osobní představy a cíle jsou jako mravenečci vedle Himálaje.

Všichni se rodíme s Esencí. Uvidíte ji, pokud se podíváte do očí novorozeněte. Těžko se to popisuje, je to jiskra, jasnost, průzračnost, přítomnost, kterou u dospělého téměř nevidět. Je to to čím lidská bytost přichází na tento svět.

Avšak miminko ještě nemá žádné “Já,” které by si to uvědomovalo. Během prvních 3-4 let života se při kontaktu s rodiči pomalu utváří naše osobnost. To, co nám rodiče zrcadlí, to postupně integrujeme a to se také stává naším obrazem sebe sama. To, co rodiče nemohou, nebo neumí zazrcadlit, na to pomalu zapomínáme. Takto také postupně ztrácíme kontakt s Esencí.

Esence je jako světlo. Je těžké jej vnímat přímo, můžeme však vnímat jeho aspekty, tak jako můžeme vidět barvy duhy. Některými hlavními aspekty Esence jsou láska, klid, síla, radost, vůle.

Člověk se skládá ze dvou částí - Esence a osobnosti. Když jsme se narodili, byli jsme čistou Esencí. Později jsme se své Esence museli vzdát, abychom neztratili lásku rodičů potřebnou k přežití. Ztráta Esence je pociťována jako vnitřní prázdnota, díra, jež výrazně tvaruje naše vnímání. Vytváří v nás pocit, že nám stále něco chybí a snažíme se tuto prázdnotu zaplnit čímkoli, co nacházíme ve vnějším světě. A tak se honíme za úspěchem, kariérou, penězi, jídlem, sexem, výkonem atd. Avšak tyto náplně nikdy nemají dlouhého trvání a pocit prázdnoty se opět vrátí. Neuvědomujeme si totiž, že to co hledáme nenajdeme ve vnějším světě, ale ve svém nitru. Tato skupina je dobrodružnou cestou do svého nitra, na které se potkáme s tím, co jsme přijali od předchozích generací, s bolestí ze ztráty esence, abychom se pak mohli znovu spojit s Esencí. Esence totiž neustále existuje. My jsme jen s ní ztratili kontakt a tento kontakt opět můžeme najít. Pracuje se pomocí různých prožitkových cvičení, meditací, práce s dechem.

Tato pětidenní skupina je základní skupinou Esencí. Doporučujeme ji absolvovat před absolvování skupin zaměřených na jednotlivé aspekty esence. Je zde věnováno hodně prostoru k pochopení a prožití základů práce s esencí.


Jednota bytí

Člověk musí meditovat ve chvílích zbožnosti. Stát se opět svědkem. Spatřit to splynutí sebe s celkem. To vyžaduje nejjemnější možné vědomí. Pokud si dokážeš uvědomit setkání tebe a celku, pak přesáhneš obojí – sebe i celek. Pak jsi celkem. A v tomto celku není duality. Je jen jednota.

Lidé hledají tuto jednotu v sexu, v lásce, v modlitbě. Lidé touží po jednotě. I v sexu lidé touží po jednotě. Blaženost přichází, protože na daný okamžik, jste se stali jedním. Sex se prohlubuje do lásky, láska se prohlubuje do modlitby a modlitba se prohloubí do prostoru, který přesahuje vše – do úplné jednoty.

Toto prohloubení je vždy skrze meditaci. Metoda je pořád stejná. Liší se úroveň, dimenze, kroky, ale metoda je stejná. Pronikni hluboko do sexu a najdeš lásku. Jdi hluboce do lásky a najdeš tam zbožnost. Pronikni hluboko do zbožnosti a exploduješ do jednoty. Tato jednota je úplná, tato jednota je blažeností, tato jednota je extází.

Proto je důležité nezaujímat postoj boje. V každém faktu je přítomno božské. Možná je zahalené, oblečené, ale ty jej musíš odhalit, svléci. Budeš nacházet jemnější a jemnější vrstvy zahalení. Opět je svleč. Dokud nepotkáš jednotu v úplné nahotě, nenajdeš uspokojení, nebudeš se cítit naplněn. Ve chvíli, když přijdeš k odhalenému, vysvléknutému, staneš se jedním s ním, protože pokud poznáš to, co je nahé, není to nikdo jiný než-li ty. Vlastně každý hledá sám sebe skrze ostatní. Člověk musí najít svůj vlastní dům tím, že bude klepat na domy druhých.

V okamžiku, kdy je skutečnost odhalena, pak jsi jedno s ní, protože jediný rozdíl spočívá v různém ošacení. Šaty jsou tou překážkou, takže nemůžeš svléci realitu, dokud nesvlečeš sebe samého. Proto je meditace dvojitou zbraní: odhaluje realitu a také odhaluje tebe. Realita se stává nahou, ty se stáváš nahým. A ve chvíli úplné nahoty, úplné prázdnoty, se stáváte jedním.

Osho: Psychologie esoteriky


V následujícím videu Bhagat krátce mluví o esenci. Pro české titulky si po spuštění videa aktivujte popisky (vpravo dole - druhá ikona z leva). Vnitřní vedení

Následující dva súfíjské příběhy také popisují proces, kdy po poslechnutí vnitřního vedení se člověk otevírá kvalitám, které ho přesahují. Tímto odvážným krokem směrem do neznáma se vytváří prostor, kde struktury osobnosti ztrácejí svoji sílu – naše zažité představy o světě odpadají – a najednou začínáme vnímat krásu, která přesahuje představivost naší mysli - zažíváme klid, který objímá naši celou bytost - vnímáme bublající radost prostupující nás a svět kolem nás a splýváme s okolním světem v nekonečné kvalitě lásky. Tyto kvality nazýváme aspekty esence, neboť všechny jsou součástí existence kolem nás a uvnitř nás.

Příběh o Mojudovi
Příběh o řeceVíce se o tomto tématu můžete dočíst v knize Esence napsané Bhagatem, vydané nakladatelstvím Maitrea v roce 2008.

Základní skupina:

Esence aneb jednota bytí - info a přihláška

Skupiny:

Esence lásky
Svoboda, Důvěra, Vedení
Esence vztahu
Transformace narcismu
Síla a vůle, radost a vnitřní klid

Související: